Niels Brock Learning Hub

Velkommen til Niels Brock Learning Hub, Niels Brocks digitale afdeling der arbejder på tværs i organisationen for at sikre et ambitiøst og attraktivt grundlag for digital udvikling.

Mission

På Niels Brock Learning Hub forpligter vi os til, ambitiøst og vedholdende, at udvikle og udbyde digitale konsulentydelse og kompetenceforløb til både Niels Brock og hele Danmark.

Vision

Niels Brock Learning Hubs ambition er at være Danmarks mest digitale og agile afdeling – anerkendt for vores digitale medarbejdere, som professionelt optimerer og faciliterer organisationens udvikling.

DNA

Vi er digitale i vores DNA, vi tror på fremtidens digitale læring og vi tør byde teknologien velkommen i de sammenhænge, hvor den giver mening. Det er grundlaget i vores DNA.

Niels Brock i 2020

Mere innovativ, mere effektiv og mere international, det er Niels Brocks ambition med den nye digitale vision. Vi arbejder med en vision frem mod 2020, der skal sikre en digital transformation af Niels Brock. Her kan du læse mere om, hvad der betyder for de enkelte områder.

Elever, studerende og kursister i 2020

Elever, studerende og kursister i 2020 oplever Niels Brock som en moderne skole, der går forrest med digitalt understøttet undervisning. Digitale redskaber er en naturlig del af dagligdagen og undervisningen faciliteres af dygtige underviser med en afveksling mellem fysisk og online undervisning. Digitale teknologier gør, at undervisningen altid er up-to-date, samt at studerende får det bedste undervisningsmateriale fra hele verden leveret med dansk pædagogisk i verdensklasse.

Undervisere i 2020

Niels Brocks undervisere oplever i 2020, at have de bedste rammer til at facilitere elevers, studerendes og kursisters læringsprocces. Niels Brocks undervisere er kendt for at have et digitalt mindset og kan levere undervisning rettet mod den enkelte i verdensklasse. De digitale muligheder giver underviseren mulighed for at underviseren kan frisættes fra traditionelle klasseundervisning og have mere fokus på, at optimere den enkeltes læringsproces, så den enkelte bliver så dygtig som overhovedet muligt.

Organisationen i 2020

Niels Brock er i 2020 kendt som en digital uddannelsesinstitution, som ikke alene leverer digitalt understøttet undervisning i verdensklasse, men som også selv agerer og opererer som en digital virksomhed. Skolens digitale kanaler skal brande Niels Brock og de enkelte uddannelsestilbud, og gøre søgning og tilmelding let, effektivt og smart og Niels Brocks administration er landskendt for banebrydende arbejde med digitale administrative teknologier, robotsoftware og brug af data til at forudsige fremtidige tendenser og behov.

Kontakt os

Du kan nemt komme i kontakt med Niels Brock Learning Hub vedr. nedenstående kontaktoplysninger. Dette gælder også, selvom du ikke har en relation til Niels Brock.

Adresse

Nørre Voldgade 34, 5. sal
1358 København K
Danmark

Email

learninghub@brock.dk

Telefon

+45 23 21 46 40