Gruppearbejde og “tavleundervisning” Online undervisning

Gruppearbejde og “tavleundervisning”

Jeanette har med stor succes brug onlinemøder i Teams til både organisering af gruppearbejde og almen “tavleundervisning”. “det tager lige ti minutter ekstra (…), men udbyttet af det for eleverne var virkelig stort. “

Gruppearbejde

Jeg har haft nogle meget vellykket moduler i Teams, der har været synkront. Jeg startede ud i et Teamrum og stilladserede til lektien og derefter introducerede jeg eleverne til en opgave, der skulle løses i grupper, hvorefter eleverne i matrixgrupper skulle fremlægge opgaven. Derved sikrede jeg mig, at alle elever blev aktiveret i gruppearbejdet, da hver enkel elev efterfølgende skulle ud i en matrixgruppe og fremlægge opgaven.

Eleverne fik at vide, at jeg vil ”gå ind og ud” af de kanaler som jeg havde oprettet til gruppearbejdet og til matrixfremlæggelserne. De var alle oprettet ”private” så det kun var de valgte gruppemedlemmer, der havde adgang, og jeg ”besøgte” så skiftevis kanalerne. Nogle opdagede slet ikke, at jeg var i gruppen og jeg fik hørt elever som til dagligt, i det fysiske klasselokale, er meget tilbageholdende med at sige noget være meget aktive i gruppearbejdet. Jeg tror, at for de stille og lidt usikre elever hjalp det, at de ikke lige fysisk så læreren stå ved siden af. 

Jeg havde også oprettet kanaler til matrixgrupperne og ja det tager lige ti minutter ekstra at lave disse kanaler, men udbyttet af det for eleverne var virkelig stort. Da eleverne skulle ud i matrixgrupperne havde jeg lavet et ark papir som var spørgsmål til fremlæggelserne som grupperne skulle gennemgå efter hver fremlæggelse. Derved sikrede jeg en faglig diskussion eleverne imellem.

Et godt tip er, at lave små matrixgrupper så eleverne kun hører fra 2-3 andre grupper. Da matrixgrupperne var i gang ”besøgte” jeg igen alle matrixgrupperne. Alle kanaler jeg kom ind i, var eleverne fagligt aktive. Det fungerede virkelig godt.

“Tavleundervisning”

Når jeg har skulle gennemgå en afleveringsopgave i teams har jeg koblet en ekstern tegneplade til som jeg har anvendt som tavle. Men man kan også anvende Whiteboard i Teams (det virker bare ikke helt så optimalt som den eksterne tegneplade).

Jeg delte min skærm i Teamrummet og spurgte ud i klassen, hvem der ville læse op fra deres opgave. Måde eleverne rakte hånden op på, var ved at skrive deres navn i chatten. Jeg bad så en elev, der havde skrevet sit navn i chatten om at læse op fra sin opgave. Jeg skrev imens på ”tavlen” (ligesom jeg ville gøre i det fysiske lokale) alle de relevante ting som eleven læste op fra sin opgave. Når tavlen var fyldt ud var der en elev, der tog et screenshot og delte det med hele klassen. Og således fik vi gennemgået en afleveringsopgave. Det fungerede virkelig godt.