Undervisererfaringer

På denne side vil vi samle alle Jeres gode erfaringer. I kan derfor læse om hvad Jeres kolleger har succes med i forbindelse med online undervisning, kreative opgave-ideer og gode tips!

Siden opdateres løbende, og ligger du inde med en erfaring som du mener kan komme dine kolleger til gode, så kontakt os på learninghub@brock.dk.

Jeanette har med stor succes brug onlinemøder i Teams til både organisering af gruppearbejde og almen “tavleundervisning”.

Lasse har lavet et velstruktureret online projektforløb i afsætning, med gode instruktionsvideoer til hvert modul, samtidig med at han kommunikerer med hans elever over Teams.

Læs mere om Lasses erfaring

Det er vigtigt at anerkende den svære situation som eleverne er i og få dem til at gøre noget andet end at sidde foran skærmen, siger Kia, som underviser i Dansk

Gry fortæller: Gear ned og indsæt det virtuelle i den digitale ramme du allerede kender. Dvs. Gør det du plejer at gøre, men twist det lidt

Læs mere om Grys erfaring

Synkrone møder i Teams giver eleverne flow i forhold til det faglige indhold i undervisningsforløbene.

Janne har i tysk, gode erfaringer med  flere små online opgaver i hvert modul, i stedet for én stor.